Újabb eredeti anyakönyvek levéltárunkban

A sümegcsehi és szentkirályszabadjai eredeti anyakönyvekkel (és plébániai levéltár-töredékekkel: VÉL VI.133., illetve VÉL VI.139.) bővült a helyben kutatható eredeti anyakönyvek sora. A matrikulák kiegészített listája elérhető itt. Ezzel párhuzamosan kiegészült a mihályfai plébánia (VÉL VI.86.) iratanyaga is.

Beszámoló a konferenciánkról

Impavide inter ruinas, A veszprémi egyházmegye 1945 és 1972 között címmel augusztus 24–25-én egyháztörténeti konferenciának adott otthont a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola. A rendezvényt a Veszprémi Érsekség Egyháztörténeti Bizottsága szervezte és immár a harmadik volt a sorban a testület rendezte tudományos szimpóziumok között. A rendezvényt dr. Varga István rektor nyitotta meg, a fővédnöki köszöntőket dr. Márfi Gyula érsek és Némedi Lajos alpolgármester mondta el.

Read more

“Impavide inter ruinas” – egyháztörténeti konferencia, 2016. aug. 24–25.

Tisztelettel hívunk minden érdeklődőt a Veszprémi Érsekség Egyháztörténeti Bizottsága által 2016. augusztus 24–25-én szervezendő tudományos konferenciára, amelynek címe: „Impavide inter ruinas”. A veszprémi egyházmegye 1945 és 1972 között”. A rendezvényen új, máshol még nem publikált kutatási eredményeket tartalmazó előadások hangzanak el, amelyek a püspökség életét mutatják be a jelzett időszakban. A konferencia előadásai között megtalálhatók az egyházmegye kiemelt jelentőségű, „szocialista” városainak életét, az egyházmegye kormányzását, püspöki és egy jellemző plébánosi életpályát, illetve az állami szerveknek a püspökség életére gyakorolt hatását bemutató előadások, valamint a hívek hitéletét és vallásgyakorlási színtereit tárgyaló referátumok. A rendezvény alkalmával bemutatjuk tavalyi, világháborús konferenciánk előadásaiból összeállított tanulmánykötetünket.

A rendezvény programja: meghívó.
1956_emlekev_logo_rgb

nkalogo

A feledékeny írnok

A 18. századi aulai alkalmazottaknak (is) több felé kellett figyelemmel lenniük. Egyikük bizonyára soká kereshette elhagyott lúdtollait, amelyeket most, negyed évezreddel később a restaurátor talált meg egy összeírás félbehajtott ívei között. Reméljük, hogy a pennák hiánya miatt a nótáriust nem marasztalták el…

IMG_0298k IMG_0302k
(Az irat az 1765–1767 közötti Fejér megyei bérmáltak neveit tartalmazza, jelzete: VÉL I.1.43. fasc. 29.)

 

 

IMG_0322    IMG_0323

1 2 3 4 5 12