VÉL I.01. Egyházmegyei Hatóság iratai

Teljes jelzet:  VÉL I.01.
Cím:  Egyházmegyei Hatóság iratai
Dátum(ok):  1464–2013
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  427,32 ifm

Terjedelmileg a legjelentősebb és segédletek szempontjából legjobban ellátott az első fond, az Egyházmegyei Hatóságnak az iratanyaga, az ún. egyházigazgatási iratok. E dokumentumok rendezése az 1830-as években történt meg és a sorozatok többsége is ezzel az időhatárral zárul. Az ezt követő évek iratai az egyházmegyei hivatalban a folyószámos iktatás bevezetését követően az Acta dioecesana (1834–2012, VÉL I.1.44.) sorozatban találhatóak meg egészen napjainkig, azonban néhány korábbi tematikus sorozat ezzel párhuzamosan tovább folytatódott.

A fond kiemelkedő jelentőségű iratai a püspöki és érseki körlevelek (Litterae circulares, 1726–2000, VÉL I.1.2.), az egyházlátogatási jegyzőkönyvek (Visitationes canonicae, 1698–1937, VÉL I.1.8.), és az ezt előkészítő iratok, az Acta et fragmenta visitationes canonicae (1464–1846, VÉl I.1.7.) töredékesen fennmaradt sorozatai. A családkutatók figyelmét elsősorban az egyes plébániák és leányegyházak híveinek lélekösszeírásai (Conscriptiones animarum, 1745–1779, VÉL I.1.14.), illetve a levéltárban 1895-től kezdődően a teljes egyházmegye területéről gyűjtött plébániai anyakönyvek másodpéldányai (Matricula, 1825–2014, VÉL I.1.24.) keltik fel. Külön egységet jelent az elsősorban 18. század elejére vonatkozóan megkerülhetetlen információkat tartalmazó ún. Koller-levéltár (Archivum Kollerianum, 1472–1950, VÉL I.1.43.).

A fond egyetlen állagot alkot, sorozatai:

VÉL I.01.01. Intimata regia
VÉL I.01.02. Litterae circulares
VÉL I.01.03. Correspondentiae vicariales
VÉL I.01.04. Negotia religionaria
VÉL I.01.05. Acta Seminarii Sanctae Annae
VÉL I.01.06. Acta parochialia
VÉL I.01.07. Acta et fragmenta visitationis canonicae
VÉL I.01.08. Visitationes canonicae
VÉL I.01.09. Relationes periodicae
VÉL I.01.10. Acta personalia
VÉL I.01.11. Praesentae parochorum
VÉL I.01.12. Testamenta parochorum
VÉL I.01.13. Conscriptiones proventuum parochialium
VÉL I.01.14. Conscriptiones animarum
VÉL I.01.15. Status impopulationis parochiarum
VÉL I.01.16. Parochialia
VÉL I.01.17. Synodus
VÉL I.01.18. Relationes de diversis ecclesiis et parochiis
VÉL I.01.19. Abbatiae, prapositurae et canonicatus
VÉL I.01.20. Acta religiosorum ordinum
VÉL I.01.21. Dispensationes, jurisdictiones
VÉL I.01.22. Egyházmegyei szentszék iratai
VÉL I.01.23. Religionaria
VÉL I.01.24. Matriculae
VÉL I.01.25. Egyházmegyei tanfelügyelőség iratai
VÉL I.01.26. Dismembratio dioecesis
VÉL I.01.27. Rationes generalis solliciturae
VÉL I.01.28. Rationes domus emeritorum
VÉL I.01.29. Cassa dioecesana
VÉL I.01.30. Építkezési iratok
VÉL I.01.31. Relationes de fundationibus piis
VÉL I.01.32. Capitularia
VÉL I.01.33. De proventibus intercalaribus
VÉL I.01.34. Cassa ludimagistrorum
VÉL I.01.35. Acta xenodochium
VÉL I.01.36. Ferenc József Alapítvány
VÉL I.01.37. Segélyek
VÉL I.01.38. Miscellanea
VÉL I.01.39. Protocolla
VÉL I.01.40. Kézirattár
VÉL I.01.41. Bullae
VÉL I.01.42. Céhiratok
VÉL I.01.43. Archivum Kollerianum
VÉL I.01.44. Acta dioecesana
VÉL I.01.45. Annus sanctus
VÉL I.01.46. Alapítványi Pénztár iratai
VÉL I.01.47. Legújabb kori plébániai kimutatások
VÉL I.01.48. II. József-féle földmérés
VÉL I.01.49. Schematismi cleri et locorum dioecesis Vesprimiensis