VÉL I. Veszprémi püspöki levéltár

Teljes jelzet:  VÉL I.
Cím:  Veszprémi püspöki levéltár
Leírási szintek:  fondcsoport

A levéltárunkban őrzött iratanyag számszerűleg legnagyobb részét az első fondcsoport alkotja, amely öt fondból áll. Ezek az egyházmegyei hatóság, az egykori egyházmegyei tanfelügyelőség, az egyházi bíráskodásban szerepet játszó szentszék – jellemzően a 18. század második felétől kezdődő –, továbbá az egyházmegyei építészi iroda és az egyházmegyei gazdasági hivatal 20. század második feléből származó iratai.

A fondcsoport fondjai:

VÉL I.01. Egyházmegyei Hatóság iratai
VÉL I.02. Egyházmegyei tanfelügyelőség iratai
VÉL I.03. Egyházmegyei szentszék iratai
VÉL I.04. Egyházmegyei építészi hivatal iratai
VÉL I.05. Gazdasági Hivatal iratai