VÉL IX. Gyűjtemények

Teljes jelzet:  HU VÉL IX
Cím:  IX – Gyűjtemények
Leírási szintek:  fondcsoport

A Gyűjtemények közé a más fondokból kiemelt – pl. a térképek – vagy kikerült és nem reponálható sorozatok – pl. pecsétek, pecsétnyomók -, illetve a tematikus gyűjtemények tartoznak. Itt találhatóak meg továbbá a levéltárban található reprodukciók, hang- és fényképgyűjtemények, illetve a korábbi, ma már nem használt levéltári segédletek. A fondcsoportban kapott helyet tehát a levéltár 165 darab térképe, köztük 65 darab 18–19. századi kéziratos birtoktérképpel (VÉL IX.7.). Itt találhatók továbbá az intézményünkben letétként elhelyezett dokumentumok, például Dr. Kahler Frigyes kutatási jegyzetei, valamint a 19. század végétől külön gyűjtött, elsősorban egyházi személyekre vonatkozó gyászjelentések (1896–2014, VÉL IX.2.), a papi személyi lapok (1946–, VÉL IX.8.), és az egyházmegyéből származó kutatók vatikáni forrásfeltárása során készíttetett mikrofilmek. Ugyancsak ebbe az egységbe soroltuk viszontagságos történetű kézirattárunkat (VÉL IX.9.), amely a 17. század végétől őriz teológiai jegyzeteket, szentbeszédvázlatokat, vagy éppen történeti feldolgozásokat, asztalfiókban maradt költeményeket, valamint a levéltár anyagából merítő szakdolgozatokat, disszertációkat.

A fondcsoport fondjai:

VÉL IX.01. Címerek, pecsétek, bélyegzők
VÉL IX.02. Nyomtatványok, gyászjelentések
VÉL IX.03. Reprodukciók, fényképek
VÉL IX.04. Hangfelvételek, mozgóképek
VÉL IX.05. Levéltári adattárak
VÉL IX.06. Letétek
VÉL IX.07. Térképek
VÉL IX.08. Papi személyi lapok
VÉL IX.09. Kézirattár