„Püspök urat is őrizetbe veszem”

A 2011. év tavaszán a veszprémi érseki levéltár munkatársainak szeme megakadt egy 1945-ben keletkezett aktán, amely méretével kitűnt a többi irat közül. Ez az akta tartalmazta azokat az iratokat, amelyeket a plébániák küldtek be Mindszenty József veszprémi püspök felszólítására az Egyházmegyei Hatóságnak a „háborús károk”-ról. Nem sokkal később vetődött fel, hogy a szombathelyi, szatmári és győri egyházmegyék második világháborús kárjelentéseinek mintájára a levéltárunkban is megtalálható forrástípust a szélesebb közönség elé tárjuk. A következő évtől elkezdődött a levéltári sorozatok szisztematikus áttekintése a témakört érintő források felkutatása után. Közel kétezer oldalnyi átgépelt dokumentum került elő, melyek a háború anyagi és emberi veszteségeit, illetve a háború alatt meginduló azon politikai, társadalmi és gazdasági folyamatokat mutatják be, amelyek a veszprémi püspökség történetét a mai napig meghatározzák. A forrásfeltáró munka eredményeként a második világháború lezárultának hetvenedik évfordulója alkalmából 2015-ben jelent meg az anyagi károkat bemutató Folytonos fegyverropogás közepette című kötetünk. Két forráskiadványunk kiadása között ugyancsak megjelent a levéltárnak két tanulmánykötete – 2016-ban a „Nehéz időkben dönteni kell”és 2017-ben a „Rendületlenül a romok között” –, amelyek a veszprémi egyházmegye 1939 és 1972 közötti történetével foglalkoztak. Jelen kötetünk a világháborús veszteségek emberi oldalát mutatja be, azokat az eseményeket, folyamatokat, melyek végzetesnek vagy egy életre meghatározónak tűntek egy személy, egy közösség, egy társadalmi réteg és az egész magyar társadalom számára.

A kötet tartalomjegyzéke

A kötet megjelentetését támogatta:

NKA