VFL III. Veszprémi káptalani levéltár

Teljes jelzet:  VFL III.
Cím:  Veszprémi káptalani levéltár
Leírási szintek:  fondcsoport

A székeskáptalan levéltára zömében 18–19. századi iratokat tartalmaz. A testület működéséhez kapcsolódó dokumentumokat korábban magán- és „országos” levéltári részekre bontották. Utóbbi a káptalan hiteles-a kanonoki összejövetelek alkalmával elfogadott határozatokat tartalmazzák. A testület kiterjedt levelezését a Correspondentiae (1648–1849, VFL III.1.b.) állag tartalmazza. Hiányzik azonban a káptalan szinte teljes 20. századi iratanyaga, amelynek hollétéről nincs tudomásunk.

A fondcsoport fondjai: