VFL IV. Veszprémi káptalan gazdasági levéltára

Teljes jelzet:  VFL IV.
Cím:  Veszprémi káptalan gazdasági levéltára
Leírási szintek:  fondcsoport

A fondcsoport újonnan került kialakításra. A püspöki levéltár gazdasági jellegű irataihoz hasonlóan ebben is a központi jószágkormányzóság, továbbá a három káptalani uradalom – az újkorban: Kiliti, Merenye és Veszprém – iratai találhatók. Az iratanyag a többszöri selejtezésnek köszönhetően erősen töredékes, elsősorban a 18. század utolsó harmadától a 19. század közepéig tartalmaz dokumentumokat. Jelentősége abban áll, hogy a fennmaradt mintegy nyolc évtizednyi irat összefüggő sorozatokat alkot, illetve az egyes uradalmak hasonló jellegű iratai összehasonlítható adatsorokat jelentenek (VFL IV.2–4.). Fennmaradtak továbbá a fiskálisi, vagyis ügyészi és ügyvédi hivatal (Acta Officii Fiscalatus, 1511–1835, VFL IV.1.a.) aktái és jegyzőkönyvei, a káptalani Úriszék iratok (1765–1847, VFL IV.1.b.), a testület birtokaira vonatkozó Urbáriumok (1727–1827, VFL IV.1.c.2.), és a Pincemesteri jegyzőkönyvek (1766–1830, VFL IV.1.d.). A legrégibb, a középkor végéről származó gazdasági jellegű irat, a káptalani jövedelemfelosztásokat és tisztségviselő-választásokat tartalmazó, valamint az ezt követő néhány évtized veszprémi történetét narratívák és összeírások formájában megörökítő Veszprémi káptalan számadáskönyve (1495–1534, VFL IV.1.c.1. Protocolla Oeconomicalia 1. = MNL OL DF 201634.) modern forráskiadvány formájában is hozzáférhető.

A fondcsoport fondjai: