VFL II. Veszprémi püspökség gazdasági levéltára

Teljes jelzet:  VFL II.
Cím:  Veszprémi püspökség gazdasági levéltára
Leírási szintek:  fondcsoport

Ez az egység az egykori püspöki birtokigazgatásnak megfelelően oszlik a központi jószágkormányzóság és a három püspöki uradalom – Veszprém, Karád, Sümeg – zömében a 18. század második és a 19. század első feléből származó irataira. A sok viszontagságot megélt irategyüttes a többszöri költözés és selejtezés eredményeképpen nem alkot teljes sorozatokat. Jelenlegi beosztását Pfeiffer János püspöki levéltáros alakította ki az 1930-as években, s felépítésében azóta csak kisebb változások történtek. A fondcsoport elsősorban számadásokat, gazdasági kimutatásokat, illetve az egyes települések funduális könyveit tartalmazza. Nagyobb jelentőségű sorozata a püspökségi birtokok védelmében folytatott 18–19. századi Periratok (1732–1860, VFL II.1.a.9.). (A püspökség birtokainak térképei külön állagot alkotnak a Gyűjtemények között: VFL IX.7.a.)

A fondcsoport fondjai: