VFL VIII. Hagyatékok

Teljes jelzet:  VFL VIII
Cím:  VIII – Hagyatékok
Leírási szintek:  fondcsoport

Folyamatosan bővül a papi személyi hagyatékok fondcsoportja. Ez elsősorban azon egyházi személyek irathagyatékait tartalmazza, akik örökösükként egyházmegyéjüket vagy kifejezetten annak levéltárát tették meg. Szintén sok személyes vonatkozású irat kerül be a plébániai levéltárak átvétele kapcsán is. Megjegyzendő, hogy utóbbi esetekben a személyes és hivatali ügyek sokszor nem választhatók el egymástól.

A fondcsoporton belüli sorrendet az egyes személyek halálozási dátuma alapján állapítottuk meg. Tisztában vagyunk vele, hogy ez a későbbiekben gondot jelenthet akkor, ha például plébániai levéltárakból korábban elhunyt személyek irat-hagyatéka is levéltárunkba kerül. Az iratok évkörét szögletes zárójellel abban az estben jelöltük, ha a hagyaték még feldolgozatlan. A zárójelben szereplő évszám ilyenkor a hagyaték birtokosának születési és halálozási évszámát jelöli.

A kutatók érdeklődésére elsősorban Pfeiffer János későbbi nagyprépostnak a veszprémi egyházmegyére vonatkozó óriási jegyzetanyaga tarthat számot (VFL VIII.31.), de a kutatók gyakran forgatják a történeti érdeklődéséről ismert papok, így Gutheil Jenő (VFL VIII.20.), Horváth József (VFL VIII.34.), Körmendy József (VFL VIII.56.), Lukcsics József (VFL VIII.37.) és Molnár István (VFL VIII.30.) irathagyatékát is. Az egyházmegye főpásztorai közül főként Hornig Károly (püspök 1888–1917, VFL VIII.7.), Rott Nándor (1917–1939, VFL VIII.11.), Mindszenty József (1944–1945, VFL VIII.25.) és Badalik Bertalan (1949–1965, VFL VIII.21.) hagyatéka vár feldolgozásra.

Felhívjuk kutatóink figyelmét, hogy az egyes anyagok kutatása személyiségi jogokat sérthet, ezért kérjük, hogy minden esetben előzetesen tájékozódjon a levéltárosoknál a kutatási lehetőségekről!