Miscellaneous publications

Miscellaneous publications on the history of the diocese of Veszprém available in our archives.

1. Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára (1630–1950). [Pfeiffer, János: Historical directory of the diocese of Veszprém (1630-1950).] Munich, 1987 (HUF 2,500.-)

2. Kiss István: A pápai plébánia története. [Kiss, István: The history of the parish of Pápa.] Veszprém, 1908. (Jókai Reprint 3., Pápa, 1996.) (HUF 1,000.-)

3. Lukcsics József (összeállította): A veszprémi egyházmegye könyvészete. [Lukcsics, József: The bibliography of the diocese of Veszprém.] Veszprém, 1909. Second edition: Pápa, 2001. (HUF 1,500.-)

4. Takács Ince – Pfeiffer János: Szent Ferenc fiai a veszprémi egyházmegyében a 17–18. században. [Takács, Ince – Pfeiffer, János: The sons of St. Francis in the diocese of Veszprém in the 17th-18th century. 1–2.] Pápa–Zalaegerszeg, 2001. (SOLD OUT)

5. Hermann István: A Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár. [Hermann, István: The Veszprém Archiepiscopal and Chapter Archives.] (Archives brochure.) Veszprém, 2005. (SOLD OUT)

6. A veszprémi püspökség római oklevéltára / Monumenta Romana episcopatus Vesprimiensis (MREV). [Roman charters of the episcopate of Veszprém] Published by Vilmos Fraknói and József Lukcsics. CD-Rom. Budapest, 2007. (HUF 2,000.-)

7. Centenáriumi album a veszprémi székesegyház átépítésének százéves évfordulójára. [Centennial album on the 100th anniversary of the reconstruction of the Veszprém cathedral.] Ed.: Karlinszky, Balázs – Varga, Tibor László. Veszprém, 2010. (HUF 2,000.-)

8. Hermann István – Karlinszky Balázs – Varga Tibor László (ed.): Corde aperto. Tanulmányok Kredics László nyolcvanadik születésnapjára. [Monographies for the 80th birthday of László Kredics.] Veszprém, 2012. (HUF 2,500.-)

9. Karlinszky Balázs: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár. [Veszprém Archiepiscopal and Chapter Archives.] (Archives brochure.) Budapest, 2015. (A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai.) [Publications of the Association of Hungarian Archivists.] (HUF 500.-)