From the past of Veszprém diocese

The first volume of the acclaimed diocesan book series was published in 1933 and more volumes came out until 1950, thirteen in number. Then a there was a break for many decades, volume 14 was not printed until 1987. The series was enriched with four volumes in the edition of archives director József Körmendy, then three more volumes were published in the edition of István Hermann at the end of 2007 and the series has been increasing ever since. The volumes are organized around three major topics. Many volumes cover the lives of the bishops of Veszprém (e.g. Ottó Ker. János Volkra, Márton Padányi Biró, János Ranolder); another part of the volumes presents the history of an institution in the territory of the diocese (e.g. Felsőörs provostship, Pauline monastery in Nagyjenő-Tüskevár); furthermore the series also assumed the publishing of the diocesan sources (e.g. protocols of canonic visitations from the 16-18th centuries, chapter charters).
Edited by János Pfeiffer (1-13.):
1. Pál Lukcsics – János Pfeiffer: A veszprémi püspöki vár a katolikus restauráció korában. [The episcopal castle of Veszprém in the era of Catholic Revival.] Veszprém, 1933. (SOLD OUT)
2. József Pehm:  Padányi Biró Márton veszprémi püspök élete és kora. [The life and era of Márton Padányi Biró bishop of Veszprém.] Zalaegerszeg, 1934. (SOLD OUT)
3. Vince Bedy: A felsőörsi prépostság története. [The history of the Felsőörs provostship.] Veszprém, 1934. (SOLD OUT)
4. Konstantin Horváth: Az Egyházi Értekezések és Tudósítások (Az első magyar kat. teol. folyóirat) története 1820–1824. Verseghy Ferenc és Horváth János levelezése 1812–1822. [The history of the Egyházi Értekezések és Tudósítások [Ecclesiastical tractates and reports] The first Hungarian Catholic theological journal) 1820-1824. Correspondence of Ferenc Verseghy and János Horváth 1812-1822.] Veszprém, 1937. (SOLD OUT)
5. Ernő Molnár: A Nagyjenő-tüskevári páloskolostor. [The Pauline monastery of Nagyjenő-Tüskevár.] Veszprém, 1936. (SOLD OUT)
6. Mária Aggházy: A zirci apátság templomépítkezései a XVIII. században. [Church constructions of the Zirc abbey in the 18th century.] Veszprém, 1937. (SOLD OUT)
7.Antal Meszlényi: Gróf Zichy Domonkos veszprémi püspök (1842–1849) egyházlátogatása 1845–1846-ban. [Canonical visitations of Count Domonkos Zichy bishop of Veszprém (1842-1849) in 1845-1846.] Veszprém, 1941. (SOLD OUT)
8. Egyed Hermann – Béla Éberhardt: A veszprémi egyházmegye papságának könyvkultúrája és könyvállománya a XIX. század elején. [The book culture and book stock of the priests in the Veszprém diocese in the early 19th century.] Veszprém, 1942. (SOLD OUT)
9. János Pfeiffer: A veszprémi káptalan újkori statutumai (1667–1780). [The modern era charters of the Veszprém Chapter (1667-1780).] Veszprém, 1943. (SOLD OUT)
10. János Pfeiffer: A veszprémi egyházmegye legrégibb egyházlátogatásai (1554–1760). [The earliest canonical visitations in the Veszprém diocese (1554-1760).] Veszprém, 1947. (SOLD OUT)
11. Egyed Hermann: Kurbély György veszprémi püspök (1755–1821). [György Kurbély bishop of Veszprém (1755-1821).] Veszprém, 1947. (SOLD OUT)
12. József Hoss: A kaposvári plébánia története. [The history of the Kaposvár parish.] Veszprém, 1948. (SOLD OUT)
13. Mihály Petrák: Acsády Ádám veszprémi püspöksége (1725–1744). [The episcopate of Ádám Acsády in Veszprém.] Veszprém, 1949. (SOLD OUT)
Edited by József Körmendy (14-17.):
14. Lajos Takács: Ranolder János veszprémi püspök élete és munkássága (1806–1875). [The life and work of János Ranolder bishop of Veszprém (1806-1875).] Veszprém, 1987. (HUF 1,000.-)
15. Pál Gerő Bozsóky: Segesdi krónika. [Segesd chronicle.] Veszprém, 1993. (SOLD OUT)
16. József Körmendy: Gr. Volkra Ottó Ker. János veszprémi püspök élete és munkássága (1665–1720). [The life and work of Count Ottó János Volkra bishop of Veszprém (1665-1720).] Veszprém, 1995. (HUF 1,000.-)
17.  József Körmendy –Pál Rajczi: Rott Nándor veszprémi püspök bérmálási feljegyzései (1921–1938). [Confirmation records of Nándor Rott bishop of Veszprém (1921-1938).] Veszprém, 2000. (HUF 1,000.-)
18. Jenő Gutheil: Veszprém város okmánytára (1002–1523). [Document inventory of the city of Veszprém (1002-1523).] Veszprém, 2007. (HUF 2,000.-)
19. Antal M. Tóth: A veszprémi székesegyház XVIII–XIX. századi zenéje. [The music of the Veszprém cathedral in the 18-19th centuries.] Veszprém, 2007. (SOLD OUT)
20. Géza Érszegi – László Solymosi: Veszprém város okmánytára. [The document inventory of the city of Veszprém.] Pótkötet. [Supplementary volume.] Veszprém, 2008. (HUF 2,000.-)
21. Lajos Huchthausen: Bilingérezések. Történetek a veszprémi egyházmegye XX. századi életéből. [Browsing. Stories from the 20th century life of the Veszprém diocese.] Veszprém, 2009. (HUF 1,800.-)
22. Megyetörténet. Egyház- és igazgatástörténeti tanulmányok a veszprémi püspökség 1009. évi adománylevele tiszteletére [County history. Ecclesiastical and administration history studies in honour of the donation decree of 1009 of the Veszprém episcopate (ed.  István Hermann – Balázs Karlinszky). Veszprém, 2010. (SOLD OUT)
23. Aedes jubilat. Tanulmányok a veszprémi székesegyház 1910. évi újraszentelésének tiszteletére [Aedes jubilat. Studies in honour of the reconsecration of the Veszprém cathedral in 1910. (ed. Balázs Karlinszky – Tibor László Varga). Veszprém, 2011. (SOLD OUT)
24. Dániel Kálmán –Béla Vilmos Mihalik – Áron Zarnóczki (publ.): A veszprémi káptalan 1727. és 1755. évi urbáriumai. [Urbariums of the Veszprém chapter from the years of 1727 and 1755.] Veszprém, 2012. (HUF 2,200.-)
25. Monumenta ecclesiae Vesprimiensis 1437–1464. A Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár középkori oklevelei [Mediaeval the charters of the Veszprém Archiepiscopal and Chapter Archives] (ed. Gábor Dreska – Balázs Karlinszky). Veszprém, 2014. (HUF 2,400.-)
26. Szerzetesrendek a veszprémi egyházmegyében. A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán 2014. augusztus 27–28-án rendezett konferencia előadásai [Canonical orders in the Veszprém diocese. The lectures of the conference at the Veszprém Archiepiscopal College of Theology on 27-28 August, 2014. (ed. Balázs Karlinszky). Veszprém, 2015. (HUF 2,400.-)
27. Folytonos fegyverropogás közepette. Források a veszprémi egyházmegye második világháborús veszteségeiről I. [Under continuous gunfire. Sources on the World War II casualties of the Veszprém diocese I.] (ed. Tibor László Varga). Veszprém, 2015. (HUF 3,000.-)
28. István Hermann: A veszprémi egyházmegye igazgatása a 18. században 1700–1777.[the management of the Veszprém diocese in the 18th century 1770-1777.] Veszprém, 2015. (SOLD OUT)
29. “Nehéz időkben dönteni kell.” A veszprémi püspökség a második világháború idején. A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán 2015. augusztus 26-án rendezett konferencia előadásai [Decisions in hard times. The Veszprém diocese during World War II. The lectures of the conference at the Veszprém Archiepiscopal College of Theology on 26 August 2015.] (ed. Balázs Karlinszky – Tibor László Varga). Veszprém, 2016. (HUF 2,400.-)
30. „Rendületlenül a romok között.” A veszprémi egyházmegye 1945 és 1972 között. A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán 2016. augusztus 24–25-én rendezett konferencia előadásai [“Unshaken among the ruins.” The Veszprém diocese between 1945 and 1972. The lectures of the conference at the Archiepiscopal College of theology on 24-25 August, 2016.] (ed. Balázs Karlinszky – Tibor László Varga). Veszprém, 2017. (HUF 2,600.-)
31. „Püspök urat is őrizetbe veszem”. Források a veszprémi egyházmegye második világháborús veszteségeiről II. [“I will arrest the Bishop too.” Sources on the World War II casualties of the Veszprém diocese II.] (ed. Tibor László Varga). Veszprém, 2018. (HUF 3,000.-)
32. „Folyamatosság és változás.” Egyházszervezet és hitélet a veszprémi püspökség területén a 16–17. században. A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán 2017. augusztus 30–31-én rendezett konferencia előadásai [“Continuity and change.” Ecclesiastical hierarchy and religious life in the territory of the Veszprém episcopate in the 16-17th centuries. The lectures of the conference at the Archiepiscopal College of Theology on 30-31 August, 2017.] (ed. Balázs Karlinszky – Tibor László Varga). Veszprém, 2018. (HUF 2,600.-)
33. Erőgyűjtés és újrakezdés. A veszprémi egyházmegye története a 17. században. A veszprémi Szaléziánumban 2018. szeptember 6-án rendezett konferencia előadásai [Strengthening and resuming. The history of the Veszprém diocese in the 17th century. The lectures of the conference at the Veszprém Salesianum on 6 September, 2018] (ed. Balázs Karlinszky – Tibor László Varga). Veszprém, 2019. (HUF 2,500.-)
34. Monumenta ecclesiae Vesprimiensis 1465–1479. A Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár középkori oklevelei [Monumenta ecclesiae Vesprimiensis 1465-1479. The mediaeval charters of the Veszprém Archdiocesan Archives] (ed. Gábor Dreska). Veszprém, 2019. (HUF 2,500.-)
35. A veszprémi egyházmegye egyházlátogatási jegyzőkönyvei 1778–1779. I. Zala megye. [Canonical visitation protocols of the Veszprém diocese 1778-1779. I. zala county.] (pub. Viktor Kanász). Veszprém, 2020. (HUF 3,000.-)
36. Rott Nándor és kora. A katolikus egyház 1918–1919-ben és a veszprémi püspökség a két világháború között. A veszprémi Szaléziánumban 2019. március 21-én és augusztus 29-én rendezett konferenciák előadásai [Nándor Rott and his era. The Catholic Church in 1918-1919 and the Veszprém episcopate between the two world wars. The lectures of the conference at the Veszprém Salesianum on 21 March and 29 August 2019.] (ed. Balázs Karlinszky – Tibor László Varga). Veszprém, 2020. (HUF 3,000.-)

The publications are available in person in our archives and at our partners, in the Salesianum in Veszprém and in the Penna Bölcsész Bookstore in Budapest, in the Magiszter Könyv webshop and in Kello webshop.