Aedes jubilat

23Aedes jubilat. Tanulmányok a veszprémi székesegyház 1910. évi újraszentelésének tiszteletére. (szerk.: Karlinszky Balázs – Varga Tibor László.) Veszprém, 2011. (A veszprémi egyházmegye múltjából 23.)

Hornig Károly veszprémi püspök 1907–1910 között kora historizáló szemléletének megfelelően barokkból neoromán stílusúvá építtette át a veszprémi székesegyházát. A rekonstrukció eredményeképpen a 18. század elején épült barokk templomot értékes freskóival együtt elbontották, s helyette ideálisnak és történetileg hitelesnek gondolt romanizáló jegyekben építették újjá. A bontás-építkezés, és az erről fennmaradt képi és szöveges dokumentáció kapcsán számos megállapítás megfogalmazására került sor már a munkálatokkal egy időben, illetve a későbbiek során is. 2010. október 4-én, az átépített székesegyház felszentelésének centenáriumán tudományos konferencia keretében foglaltuk össze a legújabb régészeti, művészet- és építéstörténeti kutatási eredményeket, az építkezésre vonatkozó levéltári forrásokat, valamint további érdekes adalékokat dolgoztak föl a szerzők az építkezésben közreműködő személyek életrajzaihoz. Tanulmánykötetünk e szimpózium előadásainak szerkesztett változatát tartalmazza.

A kötet tartalomjegyzéke

A kötet megjelentetését támogatta:

NKA