Rott Nándor bérmálási feljegyzései

17Körmendy József – Rajczi Pál: Rott Nándor veszprémi püspök bérmálási feljegyzései (1921–1938). Veszprém, 2000. (A veszprémi egyházmegye múltjából 17.)

A veszprémi egyházmegye területén évente kétszer; tavasszal és ősszel voltak a bérmálások. A főpásztor általában a plébánialakban, de néha a kegyúrnál, vagy alkalmasabb lakással rendelkező hívőnél szállt meg. A bérmálásra érkező püspök fogadása nagy ünnepélyességgel történt. Ezt követően püspök az egyházközségben látogatásokat végzett. a kegyurat, az egyházközségi világi elnököt, a jegyzőt, a tanítókat és az iskolát. Végül meglátogatta a plébániáról származó papok szüleit is. A plébánián elköltött vacsora után a főpásztor kíséretével együtt lepihent, hogy a másnapi bérmálás nagy munkájára előkészüljön.

Rott Nándor veszprémi püspök (1917–1939) legfőbb lelkipásztori gondját püspök Isten törvényének hűséges megtartása és a nyáj gondos őrzése képezték. Főpásztori munkáját szilárd alapokra akarta építeni, azért minden bérmálási helységben komolyjegyzeteket készített, melyek 3 db ABC rendszerű jegyzetfüzetben, az ún. „húskönyvekben” találhatók.

Az első bejegyzés 1921. május 16-án, az utolsó pedig 1938. június 6-án, pünkösdvasárnapján történt A bejegyzések száma 443, melyek között van néhány filiálisi bérmálás is.