Szerzetesrendek a veszprémi egyházmegyében

26A Veszprémi Érsekség Egyháztörténeti Bizottsága 2014 augusztusában konferenciát szervezett „Szerzetesrendek a veszprémi egyházmegyében” címmel. Az ott elhangzott előadások alapján született meg ez a tanulmánykötet, amely közel két tucat tanulmányt tartalmaz a mindenkori veszprémi egyházmegyében megtelepedett férfi és női szerzetesrendekkel kapcsolatban. A konferencia szekciónak megfelelően a kötet négy nagyobb egységre tagolható, így írások olvashatók benne a középkori, a kora újkori és újkori (16–19. század), a művelődéstörténet és a legújabb kori (20. század) veszprémi egyházmegye-történet vonatkozásában. A szerteágazó témájú tanulmányok egy-egy szerzetesi közösség életet, nyelvészeti, paleográfiai és irodalomtörténeti kérdéseket, továbbá szerzetesi életutakat mutatnak be. Kapcsolódási pontjuk, hogy mindegyikük a korábbi veszprémi püspökség (ma érsekség) területéhez köthető, így megfelelő alapul szolgálhatnak a konferencia-szervezők célkitűzésének: a később elkészítendő egyházmegye történeti összefoglaláshoz nyújthatnak adalékokat.

A kötet tartalomjegyzéke

A kötet megjelentetését támogatta:

NKA