Beszámoló a konferenciáról és két új kiadványunk bemutatójáról

„Háborús évek. A veszprémi egyházmegye a második világháborúban” címmel a Veszprémi Érsekség Egyháztörténeti Bizottsága egyháztörténeti konferenciát rendezett 2015. augusztus 26-án. A konferenciának a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola adott otthont. A rendezvény ötlete a 2013-ban újjá alakult Egyháztörténeti Bizottság hosszú távú koncepciójának, vagyis a hiányzó egyházmegye-történeti összefoglalás előkészítésének jegyében fogalmazódott meg. A veszprémi érsekség – 1993-ig püspökség – történetének ugyanis ez idáig még nem készült olyan történeti feldolgozása, amely néhány magyar egyházmegyében rendelkezésre áll. A bizottság célul tűzte ki, hogy évente megrendezésre kerülő konferenciáin az egyházmegye történetének eddig fel nem tárt periódusait és szegmenseit dolgozza fel. Bár előzmények, történeti kutatások és összegzések a középkor és az újkor, azon belül is elsősorban a 18. század egyházmegye történetének vonatkozásában már készültek, a 19–20. század püspökségének múltja jórészt még megírásra vár. A második világháborút lezáró fegyverszünetek 70. évfordulóján így került sor az 1939–1945 közötti időszak egyes témáiban elismert történészek és levéltárosok új kutatási eredményeinek ismertetésére. A konferencia fővédnökeiként Dr. Márfi Gyula érsek és Brányi Mária veszprémi alpolgármester asszony köszöntötték a mintegy hatvanfős közönséget. Az előadók között a megyei és az érseki levéltár munkatársai mellett az MTA BTK Történettudományi Intézetének tagjai, illetve a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatói voltak megtalálhatók. Az elhangzott referátumok a püspöki székváros életére, az egyes püspökök tevékenységére, a püspöki hivatal működésére és a háborúnak az egyházmegye területén élt nemzetiségekre gyakorolt hatására tértek ki többek között, illetve összefoglaló előadás hangzott el a Mindszenty József püspök felhívására az egyházmegye plébániáiról érkezett háborús kárjelentések vonatkozásában. Ez utóbbi arra a forráskiadványra épült, amelyet több éves kutatómunka után a Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár jelentett meg és mutatott be a konferencia keretei között „Folytonos fegyverropogás közepette” címmel (A veszprémi egyházmegye múltjából kiadványsorozat 27. tagja.). Ugyancsak ismertették a levéltár másik, a rendezvényre megjelent könyvét, amely a 2014-ben megrendezett szerzetesrendekkel foglalkozó konferencia előadásainak tanulmánnyá szerkesztett szövegét tartalmazta, „Szerzetesrendek a veszprémi egyházmegyében” címmel (A veszprémi egyházmegye múltjából 26.). A kiadványok közül előbbit Perger Gyula, utóbbit pedig Hermann István ismertette. A rendezvény végén dr. Márfi Gyula érsek a nyolcvan esztendős dr. Adriányi Gábort – a bonni egyetem professzor emeritusát, a veszprémi egyházmegye Németországban élő papját – címzetes felsőörsi préposttá nevezte ki, aki kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként augusztus 20. alkalmából a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjében részesült Dr. Áder János köztársasági elnöktől. A rendezvény Veszprém Megyei Jogú Város, illetve a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg. A konferenciáról készült fényképek a Főegyházmegye honlapján tekinthetők meg. nkalogo

Kategória: