Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár segédletei

A 2010. évtől folyamatosan igyekszünk megjelentetni online és könyvformában is a korábban csak levéltárunkban elérhető kéziratos, gépelt és újonnan összeállított segédleteinket.

1. Egyházlátogatási jegyzőkönyvek – Visitaiones canonicae. Készítette Varga Tibor László. Veszprém, 2010. (500.- Ft.)
2. Lélekösszeírások – Conscriptiones animarum. Készítette Varga Tibor László. Veszprém, 2010. (300.- Ft.)
3. Végrendeleti ügyek – Processus causarum: Testamentaria. Készítette Hermann István. Veszprém, 2010. (300.- Ft.)
4. A veszprémi székesegyház 1907–1910 közötti átépítésének iratai. Készítette Potzner Ferenc és Varga Tibor László. Veszprém, 2011. (300.- Ft.)
5. A Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár fond- és állagjegyzéke. Szerk.: Karlinszky Balázs. Veszprém, 2013. (300.- Ft.)
6. Acta et fragmenta visitationes canonicae parochiarum. Szerkesztette: Varga Tibor László. Veszprém, 2014. (500.- Ft.)
7. Püspöki birtokjogi iratok (1527–1785) – Litteralia instrumenta jura episcopatus Vesprimiensis tangentia (1527–1785). Szerkesztette: Karlinszky Balázs. Veszprém, 2014. (500.- Ft)
8. A Szent Anna Szeminárium iratai – Acta Seminarii Sanctae Annae, Rationes Seminarii Sanctae Annae. Készítette Felhősi Nóra. Veszprém, 2015. (300.- Ft)
9. Az egyházmegye papságának iratai – Acta personalia (1736–1837). Készítette † Rajczi Pál, sajtó alá rendezte Varga Tibor László. Veszprém, 2015. (300.- Ft)