Egyéb kiadványok

Egyéb, a veszprémi egyházmegye történetéről szóló és levéltárunkban megvásárolható kiadványok.

1. Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára (1630–1950). München, 1987. (2500.- Ft.)

2. Kiss István: A pápai plébánia története. Veszprém, 1908. (Jókai Reprint 3., Pápa, 1996.) (1000.- Ft.)

3. Lukcsics József (összeállította): A veszprémi egyházmegye könyvészete. Veszprém, 1909. Második kiadás: Pápa, 2001. (1500.- Ft.)

4. Takács Ince – Pfeiffer János: Szent Ferenc fiai a veszprémi egyházmegyében a 17–18. században. 1–2. Pápa–Zalaegerszeg, 2001. (ELFOGYOTT)

5. Hermann István: A Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár. (Levéltár-ismertető.) Veszprém, 2005. (ELFOGYOTT)

6. A veszprémi püspökség római oklevéltára / Monumenta Romana episcopatus Vesprimiensis (MREV). Közreadja Fraknói Vilmos és Lukcsics József. CD-Rom. Budapest, 2007. (2000.- Ft.)

7. Centenáriumi album a veszprémi székesegyház átépítésének százéves évfordulójára. Szerk.: Karlinszky Balázs – Varga Tibor László. Veszprém, 2010. (2000.- Ft.)

8. Hermann István – Karlinszky Balázs – Varga Tibor László (szerk.): Corde aperto. Tanulmányok Kredics László nyolcvanadik születésnapjára. Veszprém, 2012. (2500.- Ft.)

9. Karlinszky Balázs: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár. (Levéltár-ismertető.) Budapest, 2015. (A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai.) (500.- Ft.)

10. T. Horváth Lajos (szerk.): Mindszenty József veszprémi püspök 1944–1945. Veszprém, 1996. (Veszprémi Múzeumi Konferenciák 7.) (1000.- Ft)

11. Solymosi László (közzétette): A veszprémi egyház 1515. évi zsinati határozatai. Consitutiones synodales ecclesiae Vesprimiensis anni MDXV. Budapest, 1997. (1200.- Ft)

12. Gutheil Jenő: Az Árpád-kori Veszprém. Veszprém, 1979. (1000.- Ft)

13. Gutheil Jenő: Az Árpád-kori Veszprém. (új kiadás) Veszprém, 2008. (1500.- Ft)

14. Dr. Csiszár Miklósné (szerk.): Boldog Gizella Királyné. Veszprém, 1996. (1000.- Ft)

15. Lichtneckert András – Tölcséry Ferenc (szerk.): A Veszprémi Piarista Gimnázium története az alapítástól az államosításig 1711–1948. Veszprém, 2011. (2000.- Ft)

16. Adriányi Gábor: Emlékeim Szendi József érsekről. Budapest, 2019. (800.- Ft)

17. Jankovics Norbert (szerk.): Veszprém város templomai. Veszprém, 2023. (8000.- Ft)

18. Karlinszky Balázs – Varga Tibor László (szerk.): Műhelykonferencia. Építészeti topográfia, műemléki és műtárgy inventarizáció, adatbázis építés a gyakorlatban. Veszprém, 2023. (3000.- Ft)

19. Gárdonyi Máté - Karlinszky Balázs - Varga Tibor László (szerk.): „Szent Mihály veszprémi egyháza” – a veszprémi püspökség (1993-tól érsekség) története. Veszprém, 2024. (4200.- Ft.)