Családtörténeti kutatók figyelmébe

A családtörténeti kutatással, családfa összeállítással foglalkozók a következő módon kutathatnak levéltárunkban.

1. A Veszprémi Egyházmegyei Hatóság 1895. október 1-től folyamatosan gyűjti a plébániai anyakönyvek másodpéldányait (lásd VFL I.1.24.). Ezek közül felépítésükből adódóan, mivel vegyesen tartalmazzák a keresztelési, esketési és halálozási adatokat, csak a 90 évnél korábbi bejegyzések kutathatóak, 2018-ban például az 1895 és 1927 közötti évek.

2. Az 1895. október elseje előtti bejegyzésekkel kapcsolatban levéltárunk kutatható anyakönyvi másodpéldányokkal nem rendelkezik. Az ezen időpont előtti bejegyzések kutatásában három lehetősége van a kutatóknak.
a) A Magyar Országos Levéltárban az eredeti, plébániai anyakönyvekről készült mikrofilmmásolat kutatható.
b) A területileg illetékes megyei („állami”) levéltárban ugyanezek a mikrofilmtekercsek érhetők el.
c) Az illetékes, nem nyilvános magánlevéltárnak minősülő plébániai levéltárban a plébános atyák engedélyével és jóváhagyásával lehetséges a kutatás. Tájékoztatjuk a kutatókat, hogy a plébánosok éppen a levéltár besorolása miatt (nem nyilvános magánlevéltár) nem kötelezhetők a kutatás engedélyezésére.
Bizonyos plébániák esetében sor került a levéltári anyag és / vagy az anyakönyvek egy részének levéltárunkban letétként történő elhelyezésére. Ezek levéltárunkban a hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével kutathatóak. A rendelkezésünkre álló eredeti anyakönyvekről itt tájékozódhatnak.

3. A legújabb, 90 évnél korábbi anyakönyvi bejegyzéseket illetően levéltárunk nem szolgáltat adatokat. Amennyiben a kutatóknak ilyenre lenne szüksége, úgy azt az illetékes plébániahivataltól kérvényezhetik, illetve polgári anyakönyvi bejegyzések esetében az illetékes anyakönyvi hivataltól.

Az anyakönyvi kutatásnál minden esetben szükséges az anyakönyvezés helyének ismerete. Ennek hiányában, pusztán dátum alapján anyakönyvi kutatás nem végezhető.

A katolikus egyházi közigazgatás sajátosságait figyelembe véve érdemes tudni, hogy nem minden településen vezettek anyakönyvet. Anyakönyvet csak a plébániai rangú települések vezethetnek, a fíliák nem. A plébániák és fíliák az egyházmegyei ordinárius rendelkezései szerint többször változtak. Általánosságban elmondható, hogy a török idők után folyamatosan emeltek korábbi fíliákat plébániai rangra, s a plébániaszervezés folyamata a második világháborút követően zárult le. Ezen kívül azon fíliák plébániákhoz történő hovatartozása is többször változott, amelyeket nem nyertek plébániai rangot. Az egyes települések egyházi közigazgatásibeli változásairól az időről időre megjelenő, a nagyobb – országos vagy megyei – könyvtárakban elérhető egyházmegyei sematizmusokból, névtárakból lehetséges tájékozódni. Ezzel kapcsolatban természetesen kérhetik a levéltárosok segítségét is.