Levéltári gyakorlat

Levéltárunk elsősorban nyári gyakorlati helyet biztosít azoknak az egyetemi hallgatóknak, akik úgy érzik, hogy szeretnének bepillantani a levéltárosi munka mindennapjaiba, szeretnének megismerkedni a szakma fogásaival, kívánalmaival, netán a későbbiek során hasonló területen kívánnak elhelyezkedni. Jelenleg formális együttműködés keretében a PPKE-BTK hallgatóival állunk kapcsolatban, de más intézmények jelentkezőit is szívesen látjuk.

A gyakornok feladata
A gyakornokok képességeik és megbeszélés alapján a következő feladatokat láthatják el:
– anyakönyvek digitalizálása (digitális képrögzítés, tárolás, jegyzékelés)
– 18–19. századi tematikus iratok ellenőrzése, mutató készítése (latin és magyar nyelvű dokumentumok)
– 20. századi tematikus gyűjtések rendezése, jegyzékelése (magyar nyelvű doku­mentumok): iskolák, harangok, fényképek, 1939-es egyházmegyei vagyonleltár, Alapítványi Hivatal iratai
– középkori és 16–17. századi birtokjogi iratok ellenőrzése, magyar nyelvű regesztázása (latin nyelvű iratok; középkori paleográfiai ismeretek elengedhetetlenek)

A gyakorlat időtartama
A levéltári gyakorlat időtartama minimálisan 10 munkanap (2 hét; heti 5 munkanap), amely közös megegyezéssel meghosszabbítható. Ettől függetlenül a gyakornokot küldő felsőoktatási intézmény kívánalmainak is igyekszünk eleget tenni. A levéltár az aktuális pályázati támogatásokat figyelembe véve megbízási díjat fizethet a hallgatóknak.

Elvárások
A gyakornok ideális esetben történelem vagy latin szakos hallgató, előbbiek esetében is minimális latin tudás szükséges. Nem jelent hátrányt a munka során némi MS Word és Excel programismeret sem. Mivel szállást, bár kedvezményes áron, de csak térítés ellenében tudunk biztosítani, ezért szerencsésebb megoldásnak tartjuk, ha veszprémi vagy környéki a gyakornok, illetve vállalni tudja az ingázást.

Egyéb lehetőségek
Szakdolgozati, vagy igény esetén doktori témákat tudunk javasolni a levéltárban őrzött dokumentumok feldolgozásához. Ezek alapvetően: plébániatörténet, történeti demográfia, 18–19. századi gazdaságtörténet, püspökök életrajza a 18. századtól napjainkig. Megfelelő felkészültség esetén a középkori okleveles anyag feldolgozásával középkori uradalom- és birtoktörténet.