Veszprémi egyházmegye múltjából

A nagy múltú egyházmegyei könyvsorozat első kötete 1933-ban látott napvilágot, s rendszeresen jelentek meg kötetei 1950-ig, szám szerint tizenhárom. Ezután egy több évtizedig tartó szünet következett, a sorozat 14. kötete csak 1987-ben került nyomtatásba. Körmendy József levéltárigazgató szerkesztésében összesen négy kötettel gazdagodott a sorozat, majd Hermann István szerkesztésében 2007 végén újabb kötet látott napvilágot, s a sorozat azóta is bővül. A kötetek három nagyobb témakör köré szerveződnek. Több kötet a fontosabb veszprémi püspökök életével foglalkozik (pl. Volkra Ottó Ker. János, Padányi Biró Márton, Ranolder János); a kötetek másik része egy-egy, az egyházmegye területén fekvő intézmény történetét mutatja be (pl. felsőörsi prépostság, Nagyjenő–tüskevári pálos kolostor); illetve a sorozat ezenkívül felvállalta az egyházmegyei források közzétételét is (pl. 16–18. századi egyházlátogatási jegyzőkönyvek, káptalani statútumok).

Pfeiffer János szerkesztésében (1–13.):

1. Lukcsics Pál – Pfeiffer János: A veszprémi püspöki vár a katolikus restauráció korában. Veszprém, 1933. (ELFOGYOTT)
2. Pehm József: Padányi Biró Márton veszprémi püspök élete és kora. Zalaegerszeg, 1934. (ELFOGYOTT)
3. Bedy Vince: A felsőörsi prépostság története. Veszprém, 1934. (ELFOGYOTT)
4. Horváth Konstantin: Az Egyházi Értekezések és Tudósítások (Az első magyar kat. teol. folyóirat) története 1820–1824. Verseghy Ferenc és Horváth János levelezése 1812–1822. Veszprém, 1937. (ELFOGYOTT)
5. Molnár Ernő: A Nagyjenő-tüskevári páloskolostor. Veszprém, 1936. (ELFOGYOTT)
6. Aggházy Mária: A zirci apátság templomépítkezései a XVIII. században. Veszprém, 1937. (ELFOGYOTT)
7. Meszlényi Antal: Gróf Zichy Domonkos veszprémi püspök (1842–1849) egyházlátogatása 1845–1846-ban. Veszprém, 1941. (ELFOGYOTT)
8. Hermann Egyed – Éberhardt Béla: A veszprémi egyházmegye papságának könyvkultúrája és könyvállománya a XIX. század elején. Veszprém, 1942. (ELFOGYOTT)
9. Pfeiffer János: A veszprémi káptalan újkori statutumai (1667–1780). Veszprém, 1943. (ELFOGYOTT)
10. Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye legrégibb egyházlátogatásai (1554–1760). Veszprém, 1947. (ELFOGYOTT)
11. Hermann Egyed: Kurbély György veszprémi püspök (1755–1821). Veszprém, 1947. (ELFOGYOTT)
12. Hoss József: A kaposvári plébánia története. Veszprém, 1948. (ELFOGYOTT)
13. Petrák Mihály: Acsády Ádám veszprémi püspöksége (1725–1744). Veszprém, 1949. (ELFOGYOTT)

Körmendy József szerkesztésében (14–17.):
14. Takács Lajos: Ranolder János veszprémi püspök élete és munkássága (1806–1875). Veszprém, 1987. (1000.- Ft.)
15. Bozsóky Pál Gerő: Segesdi krónika. Veszprém, 1993. (ELFOGYOTT)
16. Körmendy József: Gr. Volkra Ottó Ker. János veszprémi püspök élete és munkássága (1665–1720). Veszprém, 1995. (1000.- Ft.)
17. Körmendy József – Rajczi Pál: Rott Nándor veszprémi püspök bérmálási feljegyzései (1921–1938). Veszprém, 2000. (1000.- Ft.)

18. Gutheil Jenő: Veszprém város okmánytára (1002–1523). Veszprém, 2007. (2000.- Ft.)
19. M. Tóth Antal: A veszprémi székesegyház XVIII–XIX. századi zenéje. Veszprém, 2007. (ELFOGYOTT)
20. Érszegi Géza – Solymosi László: Veszprém város okmánytára. Pótkötet. Veszprém, 2008. (2000.- Ft)
21. Huchthausen Lajos: Bilingérezések. Történetek a veszprémi egyházmegye XX. századi életéből. Veszprém, 2009. (1800.- Ft)
22. Megyetörténet. Egyház- és igazgatástörténeti tanulmányok a veszprémi püspökség 1009. évi adománylevele tiszteletére (szerk. Hermann István – Karlinszky Balázs). Veszprém, 2010. (ELFOGYOTT)
23. Aedes jubilat. Tanulmányok a veszprémi székesegyház 1910. évi újraszentelésének tiszteletére (szerk. Karlinszky Balázs – Varga Tibor László). Veszprém, 2011. (ELFOGYOTT)
24. Kálmán Dániel – Mihalik Béla Vilmos – Zarnóczki Áron (közzéteszik): A veszprémi káptalan 1727. és 1755. évi urbáriumai. Veszprém, 2012. (2200.- Ft)
25. Monumenta ecclesiae Vesprimiensis 1437–1464. A Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár középkori oklevelei (szerk. Dreska Gábor – Karlinszky Balázs). Veszprém, 2014. (2400.- Ft)
26. Szerzetesrendek a veszprémi egyházmegyében. A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán 2014. augusztus 27–28-án rendezett konferencia előadásai (szerk. Karlinszky Balázs). Veszprém, 2015. (2400.- Ft.)
27. Folytonos fegyverropogás közepette. Források a veszprémi egyházmegye második világháborús veszteségeiről I. (szerk. Varga Tibor László). Veszprém, 2015. (3000.- Ft.)
28. Hermann István: A veszprémi egyházmegye igazgatása a 18. században 1700–1777. Veszprém, 2015. (ELFOGYOTT)
29. “Nehéz időkben dönteni kell.” A veszprémi püspökség a második világháború idején. A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán 2015. augusztus 26-án rendezett konferencia előadásai (szerk: Karlinszky Balázs – Varga Tibor László). Veszprém, 2016. (2400.- Ft.)
30. „Rendületlenül a romok között.” A veszprémi egyházmegye 1945 és 1972 között. A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán 2016. augusztus 24–25-én rendezett konferencia előadásai (szerk.: Karlinszky Balázs – Varga Tibor László). Veszprém, 2017. (2600.- Ft.)
31. „Püspök urat is őrizetbe veszem”. Források a veszprémi egyházmegye második világháborús veszteségeiről II. (szerk. Varga Tibor László). Veszprém, 2018. (3000.- Ft.)
32. „Folyamatosság és változás.” Egyházszervezet és hitélet a veszprémi püspökség területén a 16–17. században. A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán 2017. augusztus 30–31-én rendezett konferencia előadásai (szerk.: Karlinszky Balázs – Varga Tibor László). Veszprém, 2018. (2600.- Ft.)
33. Erőgyűjtés és újrakezdés. A veszprémi egyházmegye története a 17. században. A veszprémi Szaléziánumban 2018. szeptember 6-án rendezett konferencia előadásai (szerk.: Karlinszky Balázs – Varga Tibor László). Veszprém, 2019. (2500.- Ft.)
34. Monumenta ecclesiae Vesprimiensis 1465–1479. A Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár középkori oklevelei (szerk. Dreska Gábor). Veszprém, 2019. (2500.- Ft)
35. A veszprémi egyházmegye egyházlátogatási jegyzőkönyvei 1778–1779. I. Zala megye. (közreadja: Kanász Viktor). Veszprém, 2020. (3000.- Ft)
36. Rott Nándor és kora. A katolikus egyház 1918–1919-ben és a veszprémi püspökség a két világháború között. A veszprémi Szaléziánumban 2019. március 21-én és augusztus 29-én rendezett konferenciák előadásai (szerk.: Karlinszky Balázs – Varga Tibor László). Veszprém, 2020. (3000.- Ft)
37. A veszprémi egyházmegye egyházlátogatási jegyzőkönyvei 1778-1779. II. Veszprém megye. (közreadja: Kanász Viktor). Veszprém, 2021. (3000.- Ft)
38. „Capella reginalis." A veszprémi püspökség a középkorban (szerkesztette: Karlinszky Balázs – Varga Tibor László). Veszprém, 2021. (3000.- Ft)
39. Karlinszky Balázs: A veszprémi székeskáptalan archontológiája 1079–1556. Veszprém, 2022. (2800.- Ft)

A kiadványok megvásárolhatók személyesen levéltárunkban, illetve bizományosi szerződéssel rendelkező partnereinknél, így Veszprémben a Szaléziánumban, illetve Budapesten a Penna Bölcsész Könyvesboltban, továbbá a Magiszter Könyv webáruházban és a Kello Webshopban.