Az Árpád-kori Veszprém

Az Árpád-kori VeszprémGutheil Jenő: Az Árpád-kori Veszprém. Veszprém, 1979. „Könyvemet a nagyközönségnek szántam. Annak a küldetésnek szolgálatában, amelynek célja nemcsak a helytörténet művelése, hanem ezen túlmenően a helytörténet gyarapítása, népszerűsítése. Ennek a küldetésnek szolgálatába akkor szegődtem el, amikor évtizedekkel ezelőtt Veszprémbe kerülve a történelmi nevezetességek dolgában külföldön tapasztalt tájékozottság helyett itt, ebben a nagy múltú városban nem kis járatlanság és közöny fogadott. A várost uraló vigyázó tornyot (tűztorony) török minaretnek konferálták be a jó veszprémiek, s dehogyis kaphattam választ kíváncsiskodó kérdéseimre: hova lett, hol is állott a Szent Imre legenda híres Szent György egyháza? - hol állott hazánk első híres zárdája, a veszprémvölgyi görög monostor? Ennek később kikutatott telkén egy táblát találtam ezzel a felírással: Margit telep. Vagyis idehelyezték Árpád-házi Margit gyermekéveit, amelyeknek színhelye a Benedekhegy alatti Katalin kolostor volt. A vár öregkapujának romfalai, maga a város egyéb történelmi értéke mindmegannyi problémaként jelentkeztek, amelyekre kérdezősködéssel nem tudtam megoldást találni” – írja a szerző munkája előszavában.