„Capella reginalis." A veszprémi püspökség a középkorban

Capella„Capella reginalis." A veszprémi püspökség a középkorban (szerkesztette: Karlinszky Balázs – Varga Tibor László). Veszprém, 2021. (A veszprémi egyházmegye múltjából 38.)
Amikor 1552-ben az oszmánok elfoglalták Veszprémet, az 1009-ben már biztosan létező, fél évezredes középkori veszprémi egyházmegye működése is véget ért. Tanulmánykötetünk e bő ötszáz esztendő történelmét öleli fel. Összeállításakor elsősorban arra törekedtünk, hogy a megszokottól eltérő szempontokból közelítsünk a témához, illetve új adatokkal, információkkal bővítsük a püspökség e virágzó korszakának históriáját. A kötetet négy tematikus egység alkotja: a tanulmányok a püspökök és vikáriusok szerepét, a püspökség külföldi kapcsolatait, az egyházmegye területéhez kapcsolódó különböző okleveles gyakorlatokat, illetve a korszak egyházi topográfiáját mutatják be. Kiadásával célunk annak bemutatása volt, hogyan működött a középkorban a Dunántúl legnagyobb részét elfoglaló veszprémi egyházmegye.

A kötet tartalomjegyzéke

Az Év Levéltári Kiadványa 2021 díj III. helyezettje Monográfiák, tanulmánykötetek kategóriában.