Mindszenty József veszprémi püspök 1944–1945

Mindszenty József veszprémi püspök 1944–1945T. Horváth Lajos (szerk.): Mindszenty József veszprémi püspök 1944–1945. Veszprém, 1996. (Veszprémi Múzeumi Konferenciák 7.) A kiadvány előszavából: „Mindszenty Józsefnek veszprémi főpapként végzett tevékenysége is túlmutatott már az egyházmegye határain. E rövid, de gazdag életszakasz – különösen a folytatódó életpálya ismeretében – a félévszázados évfordulón közérdeklődésre tarthat számot. Újkori történelmünknek e kevéssé ismert szelete érdemben hozzájárulhat történelmi tudatunk alakításához. Fél évszázada annak, hogy a veszprémi püspök a háború viharában és az azt követő romokon tekintélyét, eltökélt szándékát, vasakaratát is latba vetve megpróbált ellenállni az embertelenség tengerében. A fasizmus felett aratott győzelem 50. évfordulóján különösen aktuális a nyilas hatalommal szembeszegülő, a veszprémi börtönt és a soproni fegyházat megjárt püspökre emlékeznünk.”