Rott Nándor és kora. A katolikus egyház 1918–1919-ben és a veszprémi püspökség a két világháború között.

Rott Nándor és koraRott Nándor és kora. A katolikus egyház 1918–1919-ben és a veszprémi püspökség a két világháború között. A veszprémi Szaléziánumban 2019. március 21-én és augusztus 29-én rendezett konferenciák előadásai (szerk.: Karlinszky Balázs – Varga Tibor László). (A veszprémi egyházmegye múltjából 36.)

Tanulmánykötetünk két konferencia anyagát tárja az olvasó elő. Az 1918–1919-es esztendők politikai változásai alapvetően érintették a katolikus egyház életének addig megszokott kereteit: a tanulmányok megvilágítják, hogyan befolyásolta a népköztársaság és a kommün a papság és a hívek életét, illetve hogyan reagáltak az egyes egyházmegyék és szerzetesrendek a tanácskormány által hozott rendelkezésekre. A kötet második fele Rott Nándor veszprémi püspök (1917–1939) tevékenységét helyezi fókuszába. Azt vizsgálja, hogy az első világháborút követő zavaros esztendökből mely főpásztori intézkedések révén bontakozott ki a korszakban „katolikus reneszánsznak” nevezett virágzó periódus a veszprémi egyházmegyében.

A kötet tartalomjegyzéke

A kötet megjelentetését támogatta:

NKA