Segédletek 1.

1Egyházlátogatási jegyzőkönyvek / Visitationes canonicae. (szerk.: Varga Tibor László.) Veszprém, 2010. (A Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár segédletei 1.)

A segédlet a levéltár 1698 és 1940-es évek között keletkezett egyházlátogatási jegyzőkönyveinek mutatója. A forráscsoport elsősorban a helytörténet iránt érdeklődőknek nyújt értékes információkat.