Segédletek 3.

3Végrendeleti ügyek / Processus causarum: Testamentaria. (szerk.: Hermann István.) Veszprém, 2010. (A Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár segédletei 3.)

A segédlet a veszprémi egyházmegye papságának hagyatéki ügyeit tárgyaló, 1738 és 1844 között keletkezett iratok mutatója.