„Szent Mihály veszprémi egyháza” – a veszprémi püspökség (1993-tól érsekség) története

A veszprémi római katolikus egyházmegye (kezdetben püspökség, majd 1993-tól érsekség) ezer évet átívelő történetének összefoglalását tartja kézben az olvasó. Az egyik legelső magyarországi egyházmegye sorsa hűen követi a mindenkori magyar állam történetét: a virágzó középkort az oszmán hódítás, majd az azt követő lassú újjáépítés időszaka követte. A 19–20. század fordulója a püspökség második virágkorának számított, aminek a második világháború és az abból következő egyházellenes korszak vetett véget. A rendszerváltozás egy megváltozott társadalmi körülmények közepette élő, majd 1993-tól érsekség rangjára emelt egyházmegyét indított 21. századi útjára.