A veszprémi egyház 1515. évi zsinati határozatai

A veszprémi egyház 1515. évi zsinati határozataiSolymosi László (közzétette): A veszprémi egyház 1515. évi zsinati határozatai. Consitutiones synodales ecclesiae Vesprimiensis anni MDXV. Budapest, 1997. A kiadvány hátlapjáról: „Kereken 480 éve jelentek meg nyomtatásban a veszprémi egyházmegye 1515. évi zsinatának határozatai. A Bécsben kiadott latin nyelvű könyv egyetlen fennmaradt példánya alig egy évtizede került elő a brünni Egyetemi Könyvtárban. E fontos egyháztörténeti forrás – amely a papság számára összefoglalta a legszükségesebb teológiai, liturgikus és egyházjogi tudnivalókat – most kritikai kiadásban lát napvilágot, az 1517. évi nyomtatvány hasonmásával együtt. A forráskiadvány bevezető tanulmánya feltárja a veszprémi szinodális könyv keletkezésének hátterét, bemutatja viszonyát az esztergomi egyházmegyei zsinati határozatokhoz, rámutat sajátosságaira (az anyakönyvezés bevezetése, az anyanyelv használata a liturgiában, a két szín alatti áldozás), és foglalkozik tartalmával, a mindennapok vallási életével. A mű sokoldalú hasznosítását mutatók segítik, elsősorban a liturgia, a teológia, az egyházjog és a szakrális néprajz kutatói számára.”