A veszprémi egyházmegye egyházlátogatási jegyzőkönyvei 1778–1779. II. Veszprém megye

A veszprémi egyházmegye egyházlátogatási jegyzőkönyvei 1778-1779A veszprémi egyházmegye egyházlátogatási jegyzőkönyvei 1778–1779. II. Veszprém megye. (közreadja: Kanász Viktor). Veszprém, 2021. (A veszprémi egyházmegye múltjából 37.)

1777-ben az új egyházmegyék alapítása nyomán jelentősen lecsökkent a veszprémi római katolikus püspökség területe, így szükségessé vált az egyházmegye állapotának felmérése. Ennek érdekében 1778–1779-ben Bajzáth József megyéspüspök kánoni látogatást végzett püspöki tartományában, amelynek során felmérte többek között az egyes települések lélekszámát, felekezeti megoszlását, a templomok, kápolnák, iskolai helyiségek állapotát, a plébánosok és tanítók magaviseletét, tanultságát, a hívek vallásosságát, valamint a plébánia és a plébános könyvtárát, továbbá a javadalmi földeket. Jelen kötetben az oszmán háborúkat követő reorganizáció idejét élő püspökség Veszprém vármegyei területeinek virágzó barokk korszakába, a 18. század utolsó éveibe nyerhetünk átfogó bepillantást a közreadott forrás segítségével.

A kötet tartalomjegyzéke

A kötet az NFKFIH K 134806. számú ("OTKA") pályázat keretében és támogatásával készült.