A Veszprémi Piarista Gimnázium története az alapítástól az államosításig 1711–1948

A Veszprémi Piarista Gimnázium története az alapítástól az államosításig 1711–1948Lichtneckert András – Tölcséry Ferenc (szerk.): A Veszprémi Piarista Gimnázium története az alapítástól az államosításig 1711–1948. Veszprém, 2011. (Monográfiák és Forráskiadványok Veszprém Történetéből 4.) „A szél kihívására a fa gyökereire támaszkodva válaszol” – idézhetjük a költő Illyés Gyula szavait, amikor egy ősi iskola értékeit keressük. 2011-ben ünnepeljük Veszprém város, sőt Közép-Dunántúl közoktatásának 300 éves gyökereit. 1711. október 26-án érkezett Veszprémbe három piarista szerzetes Volkra Ottó veszprémi püspök, egyúttal főispán hívására. Szándéka az volt, hogy a török háborúk és a Rákóczi-szabadságharc pusztítása nyomán sínylődő városban és egyházmegyében vállalják az ifjúság oktatását, nevelését, a közműveltség megalapozását. Az ősi püspöki város és a csaknem a fél Dunántúlra kiterjedő egyházmegye szellemi, erkölcsi újjászületése volt a tét.