A veszprémi székeskáptalan archontológiája 1079–1556

A veszprémi székeskáptalan archontológiájaKarlinszky Balázs: A veszprémi székeskáptalan archontológiája 1079–1556. Veszprém, 2021. (A veszprémi egyházmegye múltjából 39.)

A kötet hátlapi szövegéből: "A középkori veszprémi székeskáptalan archontológiáját, a kanonoki testület tagjainak adattárát tartja kezében az olvasó. A káptalannak a középkorban harminchat tagja volt. A testület élén a nagyprépost állt, őt követte rangsorrendben a három oszloposkanonok: az olvasó-, az éneklő- és az őrkanonok. Őket három prépost: a székesegyházi főesperességgel összekapcsolt veszprémi Mindenszentek-társaskáptalan elöljárója, valamint a hántai és örsi prépostok, továbbá öt főesperes: a budai (korábban szentendrei), fehérvári, segesdi, somogyi és zalai főesperesek követték. E tizenkét dignitárius kanonok mellett huszonnégy további kanonok alkotta a testületet. A kötet a székeskáptalant alkotó személyek, a kanonokok, illetve a méltóság-, javadalom- és tisztségviselők nevét és működésük évkörét tartalmazza a 11. századi kezdetektől a 16. század közepi oszmán hódításig. Az adattár a jelenleg is folyamatban lévő, elsősorban vatikáni forrásfeltárás révén várhatóan még bővülhet, így nem tekinthető lezártnak."

A kötet tartalomjegyzéke