Konferenciafelhívás (2024.01.30.)

EGYHÁZ-LÁTOGATÁS

Egyház-látogatás

Helyzetkép, kérdések, tanulságok a veszprémi római katolikus egyházmegye templomainak adatgyűjtése nyomán

A Veszprémi Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltár, mint projektgazda és a Magyar Építészeti Múzeum Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ 2024 szeptemberének végén rendezi meg a „Veszprém megyei templomok adatbázisa” című, 2020–2024 között megvalósuló OTKA K pályázat (K 134806) záró konferenciáját Veszprémben. A rendezvényen a kutatócsoport tagjai számolnak be a munkák során kirajzolódott új kutatási irányokról, témákról, tanulságokról, illetve várjuk előadóként mindazok jelentkezését, akik a projekt témájában (templomépítészet, egyházművészet, levéltári forráskutatás, művészettörténet, műemlékvédelem) és különösen az alábbi témakörökben új kutatási eredménnyel tudnak jelentkezni, elsősorban a veszprémi egyházmegye Balatontól északra eső területeit érintően:

1) személyek (alkotók, tervezők, megrendelők, műemléki szakemberek; tevékenység, életmű – vonatkozó jelentős új információk), műhelyek:

 • eddig kevéssé ismert templomokban alkotó művészek bemutatása;
 • a templomi üvegablakok mesterei;
 • liturgikus berendezéseket gyártó műhelyek a 18–19. század végéig;
 • barokk kőfaragóműhelyek és kutatásuk;
 • a II. világháború előtti és utáni aktív képzőművészek életművének veszprémi egyházmegyei vonatkozásai;
 • újonnan feltárt, feldolgozott iratcsoportok templomépítészeti és művészettörténeti vonatkozásai (mecenatúra, hagyatékok, a püspökség egyháztörténeti bizottsága működésének bemutatása stb.);
 • a II. világháború utáni templomépítészet a Veszprém vármegyében (pl. Vándor Ferenc egyházmegyei főépítész, illetve más építészek, műemlékes tervezők tevékenysége stb.);
 • Zákonyi Ferenc és a balatonfüredi turisztikai hivatal ösztönző és szervező szerepe a műemlékvédelemben;
 • Körmendy József felsőörsi plébános, püspöki levéltáros és a műemlékvédelem;
 • az egyházmegyei templomok kutatásában érintett régészek, műemlékes kutatók bemutatása;

2) folyamatok (tipológiai, stiláris, művészettörténeti jelenségek elemzése):

 • templomtitulus-váltások a középkor és a barokk kor között; a későbbiekben bekövetkező cserék (egyedi) okai;
 • a templomok hódoltság kori használatát követő és az első 18. századi, gyakran a barokk kori átépítéséket megelőző renoválások: előfordulások, jellemzői;
 • 18. századi templomépítések, különös tekintettel Padányi Biró Márton püspök tevékenységére;
 • a liturgikus berendezés változása II. vatikáni zsinat előtt és után – esettanulmányok;

3) műemléki érték (műemléki védettség, állagvédelem, kutatások, megújítások):

 • az egyházmegyei templomokhoz kapcsolódó szórvány műtárgyak azonosítása;
 • „védelemre javasolt”: az 1910–1930-as évek templomai;
 • a Balaton-felvidéki templomromok festett vakolatai – esettanulmányok;
 • állapot, karbantartás, aktuális fenntartói viszonyok, pályázati rendszer és műemlékvédelem (templomok használatban és romok);
 • új régészeti kutatások, feltárások az egyházmegye templomaiban, templomromjain.

A rendezvényre 2024. március 15-ig várjuk az előadójelöltek jelentkezését, amely 1500–2000 karakteres rezümé megküldésével történik a plakáton szereplő emailcímre. Az előadás-tervezetek befogadásáról 2024. március 25-ig értesítjük a jelentkezőket. Mivel a konferencia alkalmával szeretnénk kézbe adni a befogadást nyert előadások írásos, 25–40.000 karakter terjedelmű, 5–10 illusztrációt tartalmazó tudományos közleménnyé szerkesztett változatát, ezért ezek leadási határidejét is meghatározzuk előre (2024. május 31.).

Könyvtár és levéltár MEM

 
 

 

 

Kategória: