Szerverfrissítés - Elérhetők az Acta Parochialia sorozat (VFL I.1.6.) iratai (2022.02.03.)

Acta ParochialiaA sorozat az egyházmegye plébániáira vonatkozó iratokat tartalmazza espereskerületek, azon belül pedig a plébániák rendjében. A sorozat a püspöki irattári rend átalakításakor, az 1830-as évek elején keletkezhetett különböző provenienciájú iratokból, így az iktatókönyves irattári rend előtti időszak, vagyis a 18. század első harmadától a 19 század első harmadát felölelő évszázad legfontosabb plébániatörténeti iratait tartalmazza. Ezeket az egyházkormányzati iratokat egészítette ki Rajczi Pál ugodi plébános, püspöki levéltáros a Somogy Megyei Levéltárban folytatott kutatásaival. A sorozatban való eligazodást Rajczi atya 4 db lajstromkötete segíti, amelyben településnév szerinti rendben csoportosította az iratokat, és rövid latin nyelvű regesztákat készített hozzájuk. Eredményes kutatást kívánunk!