VFL I.1.07. Acta et fragmenta visitationis canonicae

Teljes jelzet:  VFL I.1.7.
Cím:  Acta et fragmenta visitationis canonicae
Dátum(ok):  1464–1846
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  3,12 ifm
Raktári egység száma:  26 doboz (39 csomó)

Az iratok a Visitationes Canonicae sorozat (VFL I.1.8.) kiegészítő forrásai. Azokat a jogszokásokat és joggyakorlatokat tartalmazza, amelyek pontosan és jogérvényesen a Visitatio Canonica c. kötetekben lettek megállapítva, tehát azokat az iratokat, amely az egyes plébániák jogviszonyait állapítják meg. Vonatkozik magára a templomra, pénztárára, a templom belső felszerelésére, az istentisztelet sorrendjére. Tárgya továbbá: a plébánia fundus instructusa, könyvtára, a területén lévő leányegyházak, oratoriumok, kápolnák, szobrok keresztek, temetők, iskolák stb., lelkészi jövedelmek, a kegyurak és földesurak jogai és kötelességei, a lelkészek és hívek közti jogviszony, hívek vallásos és erkölcsi élete, maga a lelkész, az egyház szolgálatában álló világi személyek és különféle jámbor alapítványok.

Településmutató