VFL I.1. Egyházmegyei Hatóság iratai

Teljes jelzet:  VFL I.1.
Cím:  Egyházmegyei Hatóság iratai
Dátum(ok):  1464–2013
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  427,32 ifm

Terjedelmileg a legjelentősebb és segédletek szempontjából legjobban ellátott az első fond, az Egyházmegyei Hatóságnak az iratanyaga, az ún. egyházigazgatási iratok. E dokumentumok rendezése az 1830-as években történt meg és a sorozatok többsége is ezzel az időhatárral zárul. Az ezt követő évek iratai az egyházmegyei hivatalban a folyószámos iktatás bevezetését követően az Acta dioecesana (1834–2012, VFL I.1.44.) sorozatban találhatóak meg egészen napjainkig, azonban néhány korábbi tematikus sorozat ezzel párhuzamosan tovább folytatódott.

A fond kiemelkedő jelentőségű iratai a püspöki és érseki körlevelek (Litterae circulares, 1726–2000, VFL I.1.2.), az egyházlátogatási jegyzőkönyvek (Visitationes canonicae, 1698–1937, VFL I.1.8.), és az ezt előkészítő iratok, az Acta et fragmenta visitationes canonicae (1464–1846, VFL I.1.7.) töredékesen fennmaradt sorozatai. A családkutatók figyelmét elsősorban az egyes plébániák és leányegyházak híveinek lélekösszeírásai (Conscriptiones animarum, 1745–1779, VFL I.1.14.), illetve a levéltárban 1895-től kezdődően a teljes egyházmegye területéről gyűjtött plébániai anyakönyvek másodpéldányai (Matricula, 1825–2014, VFL I.1.24.) keltik fel. Külön egységet jelent az elsősorban 18. század elejére vonatkozóan megkerülhetetlen információkat tartalmazó ún. Koller-levéltár (Archivum Kollerianum, 1472–1950, VFL I.1.43.).

A fond egyetlen állagot alkot, sorozatai: