Megérkezett a nyomdából új kiadványunk (2022.02.11.)

A veszprémi székeskáptalan archontológiája 1079–1556A hazai középkori egyházi középréteg vizsgálata az ezredforduló óta nyert újabb lendületet. Az elmúlt években sorra jelentek meg a székes- és társaskáptalanok kanonoki testületeinek archontológiái, amihez jelen kiadványunkkal most a veszprémi is csatlakozott. A kötet a székeskáptalant alkotó személyek, a kanonokok, illetve a méltóság-, javadalom- és tisztségviselők nevét és működésük évkörét tartalmazza a 11. századi kezdetektől a 16. század közepi oszmán hódításig.

Kategória: