Megjelent új levéltári fondjegyzékünk, 2014. január 24.

2014. január elején megjelent új levéltári fondjegyzékünk. Ennek előzménye, hogy tavaly befejeződött a veszprémi székeskáptalan magán- és gazdasági levéltárának rendezése. Ez utóbbi rendezés révén lehetővé vált a Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár régóta hiányzó fond- és állagjegyzékének megjelentetése, amivel párhuzamosan honlapunkon is átalakítottuk a Segédletek menüt. A fondjegyzék kialakítása két fő csapásirány mentén haladt. Míg a püspöki levéltárak esetében a meglévő segédletek miatt sok esetben csak az iratok revízióját kellett elvégezni, addig a káptalani levéltárak esetében teljesen új struktúra kigondolására, illetve új sorozatok felvételére volt szükség.

Mondolat 200 - tudományos konferencia, 2013. november 29.

2013 decemberében lesz kétszáz esztendeje, hogy Veszprémben, Számmer Mihály műhelyéből kikerült a magyar nyelvújítás egyik fontos dokumentuma, a Mondolat. A jeles évforduló alkalmából jelenik meg a kötet hasonmás kiadása, Veszprém városa pedig emléktáblát avat a Számmer-nyomda tiszteltére. A Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára 2013. november 29-én tudományos konferenciát szervez az évfordulóhoz kapcsolódóan. A konferencia lebonyolítására levéltárunk és fenntartónk, a Veszprémi Érsekség  támogatásával kerül sor. A 10 órakor kezdődő konferenciának a veszprémi Dubniczay-palota (Veszprém, Vár utca 29.) ad otthont. A rendezvényről bővebb információk a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára honlapján olvashatók.

Kulturális Örökség Napja, 2013. szeptember 21.

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár és a Veszprémi Érseki Könyvtár idén, azaz 2013. szeptember 21-én ismét részt vesz a  Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozatban. A barokk veszprémi érseki palota épületében található a Veszprémi Érseki Könyvtár valamint a Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár. Az írásbeliség e két őrzőintézményének múltja az államalapításig vezethetők vissza. A könyvtár számos kódexet, ősnyomtatványt, antikvát, a levéltár pedig közel 1800 darab középkori oklevelet őriz. A könyvtár és levéltár kutatótermében kiállítás várja az érdeklődőket. A vezetett séta időtartama 50 perc. Nyitvatartás ideje: 2013.09.21., szombat — 10:15–16:15 .

Konferencia-felhívás: Szerzetesrendek a veszprémi egyházmegyében

Az újjáalakult Veszprémi Érsekség Egyháztörténeti Bizottsága 2014 májusában tudományos konferenciát szervez „Szerzetesrendek a veszprémi egyházmegyében” munkacímmel Veszprémben. A konferenciára új kutatási eredményeket tartalmazó előadásokat várunk, amelyek az ezeréves egyházmegye mindenkori területén működő szerzetesrendek működését és az egyházmegye életében betöltött szerepüket tárják fel. Kiemelt témakörök a szerzetesrendek közreműködése a pasztorációban, az oktatásban és a szeretetszolgálatban, továbbá tevékenységük gazdaság- és művelődéstörténeti vonatkozásai.

Oldalak