A veszprémi püspökség 1777–1850 között – egyháztörténeti konferencia (2022.04.25.)

A veszprémi püspökség 1777-1850 közöttEgyházmegye-történeti konferenciasorozatunkban ezúttal az egyházmegye 1777-ben történt felosztásától a szabadságharc végéig járják körül előadóink az eseményeket. A rendezvényre 2022. május 4-én 9 órai kezdettel kerül sor a Veszprémi Érseki Főiskolán.

Megérkezett a nyomdából új kiadványunk (2022.02.11.)

A veszprémi székeskáptalan archontológiája 1079–1556A hazai középkori egyházi középréteg vizsgálata az ezredforduló óta nyert újabb lendületet. Az elmúlt években sorra jelentek meg a székes- és társaskáptalanok kanonoki testületeinek archontológiái, amihez jelen kiadványunkkal most a veszprémi is csatlakozott. A kötet a székeskáptalant alkotó személyek, a kanonokok, illetve a méltóság-, javadalom- és tisztségviselők nevét és működésük évkörét tartalmazza a 11. századi kezdetektől a 16. század közepi oszmán hódításig.

Szerverfrissítés - Elérhetők az Acta Parochialia sorozat (VFL I.1.6.) iratai (2022.02.03.)

Acta ParochialiaA sorozat az egyházmegye plébániáira vonatkozó iratokat tartalmazza espereskerületek, azon belül pedig a plébániák rendjében. A sorozat a püspöki irattári rend átalakításakor, az 1830-as évek elején keletkezhetett különböző provenienciájú iratokból, így az iktatókönyves irattári rend előtti időszak, vagyis a 18. század első harmadától a 19 század első harmadát felölelő évszázad legfontosabb plébániatörténeti iratait tartalmazza.

Oldalak